VENI onderzoek

Juli 2019 heb ik een VENI beurs ontvangen (€250.000) van NWO voor mijn onderzoeksproject Investing in inequality: how the increase in private housing investors shapes social divides. Eind januari 2020 ben ik begonnen met een driejarig onderzoek naar de invloed van woningmarktbeleggers op sociale ongelijkheden.

Publiekssamenvatting:
Woningen dienen in toenemende mate als investeringsobjecten. Structurele woningmarkthervormingen dragen bij aan de opmars van particuliere beleggers die woningen opkopen voor verhuur (‘buy-to-let’). Dit project onderzoekt hun opmars in Nederland, en de gevolgen voor de toegang tot betaalbaar wonen, ongelijkheid in vermogensopbouw, en ruimtelijke ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen.

Public summary:
Housing increasingly serves as a site for investment. Structural housing-market transformations contribute to the rise of private housing investors buying property to rent out (“buy-to-let”). This project investigates the rise of private investors in the Netherlands, and investigates consequences for access to affordable housing, uneven wealth accumulation, and spatial inequality.

Output:

Eerder heb ik al meegewerkt aan onderzoek op dit thema:

  • Bosma, J., Hochstenbach, C., Fernandez, R. & Aalbers, M.A. (2018). De politiek van buy-to-letBeleid en Maatschappij 45(3), pp. 288-298.
  • Aalbers, M., Bosma, J., Fernandez, C. & Hochstenbach, C. (2018) Buy-to-let gewikt en gewogen. Leuven/Amsterdam: KU Leuven/Universiteit van Amsterdam.