Proefschrift: gentrificatie

Op 23 maart 2017 heb ik mijn proefschrift Inequality in the gentrifying European city cum laude verdedigd aan de Universiteit van Amsterdam.

In het proefschrift onderzoek ik hoe gentrificatie, gesteund door de overheid, een steeds dominanter stedelijk proces is geworden. Daarnaast onderzoek ik wat de gevolgen zijn van gentrificatie voor sociale en ruimtelijke ongelijkheid in stad en regio.

  • Begeleiders: Sako Musterd en Wouter van Gent
  • Commissieleden: Patrick Rérat, Marja Elsinga, Dorien Manting, Ewald Engelen, Justus Uitermark

Download het proefschrift hier.

cover

Omslag proefschrift, ontwerp door Dianne van Rijnbende.