Interview Architectuur.nl: over het verkwanselen van de volkshuisvesting

Het gaat stadsgeograaf Cody Hochstenbach aan het hart dat de politiek de opvattingen over volkshuisvesting waar Nederland internationaal om geprezen werd, aan het verkwanselen is. Ook maakt hij zich zorgen om de sociale-huurwoningmarkt, die in omvang afneemt, zich richt op een steeds kleinere doelgroep en afglijdt richting woningbouw voor de allerarmsten. Dat leidt in zijn ogen tot verloedering, waardoor steeds meer mensen weg willen uit die buurten. Als het aan hem ligt moet het woningaanbod in steden zo worden samengesteld dat iedereen van hoog- tot laagopgeleid er kan wonen voor niet meer dan dertig procent van het inkomen. Dat kan als Den Haag minder focust op woningbezit.

Door Peter de Winter, lees het interview hier