Interview in Huurpeil: woonongelijkheid

Ik werd geïnterviewd voor Huurpeil (2019-2), het tijdschrift van de Woonbond. Het gehele interview is hier te lezen.

Ik heb het o.a. over mijn onderzoek naar gentrificatie, mijn eigen woonsituatie, de positie van de wetenschapper en volkshuisvesting:

“Progressieve politiek die betaalbaar wonen centraal wil stellen, moet zich niet beperken tot pleisters plakken, maar met een ambitieus, inspirerend verhaal komen over volkshuisvesting. Over waarom een brede sociale huursector cruciaal is, niet alleen voor de lage inkomens, maar ook voor middeninkomens.”

Zie ook de officiële website van de Woonbond

woonbond.jpg