Rapport: Buy-to-let

Net als elders, zijn in Nederland particuliere beleggers bezig aan een opmars op de woningmarkt. Hieronder bevinden zich naast grote institutionele partijen, ook kleine particulieren. Zij kopen panden op met als doel deze vervolgens weer te verhuren – ook wel “buy-to-let” genoemd.

In de media krijgt buy-to-let inmiddels veel aandacht. Buy-to-let wordt gekoppeld aan prijsopdrijving en verdringing van reguliere woningzoekenden.

Samen met collega’s Manuel Aalbers, Rodrigo Fernandez en Jelke Bosma heb ik een rapport geschreven over buy-to-let op de Nederlandse woningmarkt.

Download het volledige rapport hier.

Hier is een beknopte samenvatting te lezen.

Foto omslag rapport: Roely Hofman