Stedelijk verzet uit onverwachte hoek

Samen met Wouter van Gent en Marthe Singelenberg heb ik een themanummer van het tijdschrift Agora geredigeerd, met als thema “Stedelijk verzet uit onverwachte hoek”.

Download het volledige nummer hier.

Lange tijd is de veronderstelling dat fundamentele politieke tegenstellingen achterhaald zijn. Politiek zou zijn verworden tot het domein van technocratische discussies binnen gestelde kaders (parlementen). Hoewel vakbonden en klassieke linkse protestbewegingen aan invloed lijken te hebben ingeboet, is het verzet tegen de politieke consensus van de vrije markt niet weg. Het volgend themanummer richt zich op nieuwe ‘tegenbewegingen’. Hierbij richten we ons niet op het standaardrepertoire van de grote sociale bewegingen, maar juist op zoek gaan naar verzet uit onverwachte hoek – door bevolkingsgroepen die anders niet zo snel geassocieerd worden met verzet. Wie zijn deze groepen en hoe uiten zij hun verzet tegen het neoliberale gemeengoed? De stad speelt hierbij een cruciale rol als incubator voor verzet. De gastauteurs in dit nummer belichten mobilisering van zeer verschillende bevolkingsgroepen in zeer verschillende steden, die zich op subtiele of juist lawaai-achtige wijze weerbaar opstellen.

In dit nummer themabijdragen over:

  • Politiegeweld en alternatief activisme in Californië (door Megan Raschig)
  • De strijd om herwaardering van huishoudelijk werk in Hong Kong (door Patricia Roach)
  • De strijd om schone lucht in Antwerpen (door Maarten Loopmans, Filip Marrécau & Anneleen Kenis)
  • Verzet in de Londense rosse buurt (door Marthe Singelenberg)
  • Verzet vanuit fly-over country (door Josse de Voogd)

Download het volledige nummer hier.

Foto omslag: Verklede protestant tijdens protest in Hong Kong
Bron: istolethetv (Flickr, Creative Commons)